Har du rätt brandskydd?

Vi erbjuder brandtätning, fogning brandskyddsmålning på stål och trä samt brandisolering av stålkonstruktioner.

fire
Om oss

Trygga kvalitetsprodukter
för din säkerhet​

Vi använder oss av marknadsledande kvalitetssäkra brandtätningsprodukter
när vi utför vårt arbete. ​

LP:s Brandskydd startades våren 1994 av Per-Anders Österberg och Lennart Dahlöv, som dessförinnan arbetat sedan 1986 på Prefire AB.

Våra tjänster

Vi arbetar med marknadsledande brandtätningsprodukter

fps17

Brandskyddsinklädnad av stål

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar. Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Char21

Brandskyddsmålning

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Att brandskyddsmåla en stålkonstruktion med svällande brandskyddsfärg innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estetik och slankhet.
Brandtätning

Brandtätning

Brandtätning används för att hindra spridning av eld och rök i en byggnad under brand innan den har hunnit utrymmas. Att behålla brandcellerna täta gör så att brandförloppet fördröjs vilket i sin tur innebär att:
– Utrymningen från byggnaden blir säkrare.
– Risken för allvarliga skador minskar, på både material och människor.

Med andra ord kan korrekt utförd brandtätning rädda både liv och egendom. Det är en viktig del i alla byggprojekt – oavsett om det gäller ett nybygge, ombyggnationer eller restaurering

Ljudtätning / Fogning

Vi fogar sprickor och glipor och garanterar tät anslutning mellan olika byggnadsdelar.

Referenser

Våra beställare

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något