Produkter

Marknadsledande produkter

Trygga kvalitetsprodukter

Vi använder oss av marknadsledande kvalitetssäkra brandtätningsprodukter när vi utför vårt arbete.

System KBS BRANDTÄTNING HD200™ är speciellt utvecklad för brandskydd av industringenomföringar och kraftigare bygggenomföringar. Ett system för lite större och grövre installationer. Dokumenterad för de största kraftkablar 4×240 mm² på genomgående kabelstegar, stålrör, plaströr,  jordlinor, kabelbuntar, elkanaler, elskenor. 

Systemet är brandprovat med bl.a. standardiserad elgenomföring i EN 1366-3. KBS BRANDTÄTNING HD200™ är brandklassad från EI 30 till EI 120. De brandtekniska klasserna överensstämmer också med EU brandteknisk klass enligt i EN 13501-2.

Samtliga produkter är också EU-klassificerade till B-s1,d0 och därmed materialgodkända i högrisklokaler. KBS BRANDTÄTNING HD200™ har en dokumenterad brandskyddsbeständighet på minst 25 år i olika typer av miljöer.

 
fire

Produkter

Produkter som vi använder

Flamastic KBS COATING

Produkten fungerar för både inom och utomhusbruk och är beständig i minst 25 år. Produkten är certifierad av ett flertal oberoende organ över hela världen.

Flamastic KBS COATING™
är en avancerad termodynamisk brandskyddsbeläggning och en originalprodukt från rymdindustrin. Produkten är beständig i minst 25 år (även utomhus). Flamastic KBS COATING™ har ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på maximalt möjliga 100 %. Produkten är certifierad av ett flertal oberoende organ över hela världen. EU-klassificerad till B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009]

Flamastic KBS SEALANT

Extremt högtemperaturkitt som används för att täta runt kablar, rör, brandskivor och kanaler. Produkten är silikonfri och rekommenderas för silkonkänsliga miljöer.

Flamastic KBS SEALANT™
är extremt högtemperaturkitt som används för att täta runt kablar, rör, brandskivor och kanaler. Produkten har en god vidhäftningsförmåga med bibehållen limmeffekt under hela brandförloppet. Förutsättning för detta är ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på maximalt möjliga 100 % (se oxygenindexvärde). Flamastic KBS SEALANT™är även vattenbeständig och används omfattande i marin miljö. Produkten är silikonfri och rekommenderas för silkonkänsliga miljöer. Brandskyddsegenskaperna livscykeln är minst 25 år (även vid utomhusinstallation). EU-klassificerad till B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009.

FR Täckfärg

FR Täckfärg är en ablativ färg utvecklad för att förbättra, täta och brandskydda mineralfiber. Produkten är baserad på ett slitstarkt polymersystem med inerta fyllmedel, halogenfria brandskyddsmedel och tillsatta konserveringsmedel för att motstå mikrobiell påväxt.
FR Täckfärg
FR Täckfärg är en ablativ färg utvecklad för att förbättra, täta och brandskydda mineralfiber. Produkten är baserad på ett slitstarkt polymersystem med inerta fyllmedel, halogenfria brandskyddsmedel och tillsatta konserveringsmedel för att motstå mikrobiell påväxt.

KBS CHAR 21

Miljövänligt och vattenbaserat färgsystem för brandisolering av bärande stålkonstruktioner. Brandfärgen har låga värmeledningstal över hela temperaturintervallet vilket ger en god brandisolering.

KBS CHAR 21™
är ett miljövänligt och vattenbaserat färgsystem för brandisolering av bärande stålkonstruktioner i klasserna R 30, R 60, R 90 och R 120. De brandteknisk klasserna är baserade på EUs klassificeringsstandarden EN 13501-2. KBS CHAR 21™ är typgodkänd och tillverkningskontrollerad av certifierat organ. Brandfärgen har låga värmeledningstal över hela temperaturintervallet vilket ger en god brandisolering. . Produkten ger en slät och jämn ytfinish

KBS PIPESEAL C™ finns för rördiameter 32-160 mm är typgodkänd upp till EI 90 i massiva väggar och bjälklag samt i regelväggar.

FR Brandskiva

FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar.

FR Brandskiva
FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar. FR Brandskiva bibehåller även de akustiska egenskaperna i konstruktioner den monteras i.

FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med FR Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer.

-

Produkt 6
-

-

Produkt 7
-

-

Produkt 8
-

-

Produkt 9
-

-

Produkt 10
-

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något